ECO INWEST GROUP POLSKA Spółka komandytowa

- to przedsiębiorstwo, które wdraża nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne służące zagospodarowaniu odpadów, oczyszczaniu ścieków oraz produkcji zielonej energii 

Misja Spółki

ECO INWEST GROUP POLSKA jest Spółką celową, powołaną do realizacji przedsięwzięć z branży ochrony środowiska. W swojej pracy dążymy do wytworzenia efektywnych ekologicznie i ekonomicznie technologii, tworząc nowe lub rozbudowując istniejące przedsięwzięcia inwestycyjne. Nasza ofertę kierujemy do podmiotów wytwarzających odpady, produkujących ścieki oraz wytwarzających zapotrzebowanie na energię odnawialną. Spółka tworzy kompleksowe rozwiązania technologiczne.

Nasz Zespół 

Nasz Zespół to kadra ludzi z pasją, którzy wykonują swoją pracę z pełnym zaangażowaniem. Wysokie kwalifikacje i odpowiedzialność pozwalają rozwiązać niejedno trudne zagadnienie.

Badania, wdrożenia i zgłoszenia patentowe

Dysponujemy własnymi rozwiązaniami technologicznymi, które zostały zgłoszone do ochrony patentowej. Wdrażamy zarówno własne rozwiązania jak i te, do których prawa lub współudział nabyliśmy, bazując na partnerskim podejściu do współpracy.

Wyzwania i przedsięwzięcia

Spółka stawia sobie ambitne cele i wyzwania. Ciągłe poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, technicznych powoduje, że nie stoimy w miejscu a wręcz przeciwnie - przecieramy nowe nieznane technologiczne szlaki, na pozór niedostępne - wszystko dla dobra przyszłych pokoleń.