Naszą działalność charakteryzuje kompleksowość

Do każdego rodzaju naszej działalności podchodzimy kompleksowo. Jesteśmy w stanie przeprowadzić postępowania administracyjne w zakresie prawa ochrony środowiska, przygotować wnioski o udzielenie decyzji administracyjnych czy w pełni rozliczyć coroczne opłaty za korzystanie ze środowiska.

Obrót odpadami, które nie są wykorzystane w naszej działalności traktujemy jako nowy wymiar współpracy, dając świadectwo odpowiedzialności i troski o każdy rodzaj odpadu, którym interesujemy się.

Wszystkie technologie i rozwiązania, w tym z sektora energii odnawialnej są dla nas ważnym sektorem naszej działalności - stanowiącym podstawę prawidłowego funkcjonowania odpowiedzialnego partnera w ochronie środowiska.

Pośrednictwo w obrocie odpadami

W naszej działalności posiadamy dostęp równiez do odpadów, których nie wykorzystamy we własnym zakresie. Dlatego jestesmy pośrednikiem w obrocie odpadami, traktując to jako nowy wymiar partnerstwa.

Posiadamy wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Wiielkopolskiego, zgodnie z art. 50. ust. 1. ustawy z dnia 14. grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 992 ze zmianami) pod numerem 000046296

Odzysk i recykling odpadów

Odzysk odpadów a w szczególności ich recykling jest działaniem bardzo odpowiedzialnym.

Zapraszamy na nasze dalsze strony, gdzie prezentujemy nasz potencjał technologiczny.

 

Eksploatacja oraz rekultywacja żwirowisk

Posiadamy czynne kopalnie piasku, które eksploatujemy oraz przygotowujemy do procesu rekultywacji. Proces ten możemy przeprowadzić we własnym zakresie, wypełniając całą objętość wyrobiska pełnowartościowym materiałem rekultywacyjnym wytworzonym z odpadów. Przywracamy środowisku poprzedni jego stan. 

Prawo ochrony środowiska

Wykonujemy raporty o oddziaływaniu na środowisko, wnioski o udzielenie decyzji administarcyjnych, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń i zezwoleń, sektorowych i zintegrowanych

Jesteś zainteresowany współpracą?

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z naszą firmą, zapraszamy do kontaktu. Każde zagadnienie, które do nas trafia traktujemy indywidualnie, dzięki czemu potrafimy wypracować wyjątkowe rozwiązania oraz przygotować spójne oferty współpracy.