Centrum Naukowo-Badawczo-Rozwojowe

nasze źródło technologicznej mocy

EIGP-CNBR to nowa jakość w naszej działalności. Zajmujemy sie odzyskiem odpadów, oczyszczaniem ścieków - bazując wyłącznie na naszych technologiach, rozwiązaniach, które wymagają współpracy naukowo-badawczej. Dzięki takiemu podejściu do rozwoju zyskujemy nowe rozwiązania technologiczne, które w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt i dla środowiska umożliwiają nam zagospodarowanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

We Wrocławiu uruchamiamy Centrum Naukowo-Badawczo-Rozwojowe, które jest podstawą naszego rozwoju technologicznego. Dysponujemy w pełni profesjonalnym laboratorium, które obecnie uruchamimy. W Krotoszynie natomiast mają swoja bazę zamiejscową CNBR, która będziemy również rozwijać.

Będziemy na naszej stronie informować o pracy naszego CNBR.

 

Pełnowartościowy produkt 

- dobrym materiałem rekultywacyjnym

Pierwszy nasz projekt badawczy dotyczy odzysku ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), z których produkujemy pełnowartościowy produkt służący do rekultywacji terenów zdegradowanych. Wkrótce uruchomimy pierwszą instalację w kraju.