Posiadamy unikatowe rozwiązanie w zakresie oczyszczanie trudnych ścieków o dużych ładunkach zanieczysczeń, głównie BZT i ChZT - tą stronę uruchomimy wkrótce

 

Co możemy Wam teraz zdradzić? Właśnie rozpoczęliśmy realizację pierwszej instalacji do oczyszczania ścieków tzw. trudnych - ścieków pochodzących z przemysłu chemicznego. Konwencjonalne oczyszczalnie ścieków odmawiały przyjęcia wysokozanieczyszczonych ścieków chemicznych ze względu na duże ładunki zanieczyszczeń, które powodowały utrudnienie lub wręcz uniemożliwiały prawidłowe przeprowadzenie procesów oczyszczania chemicznego a w szczególności biologicznego.

 

Nasze rozwiązanie kierujemy do zakładów przemysłowych a także do oczyszczalni ścieków, które nie mogą poradzić sobie z dotrzymaniem standardów jakości oczyszczonych ścieków.

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, napisz do nas.