Przyjmiemy odpady do odzysku

Aktualnie poszukujemy odpadów do odzysku o następujących kodach:

19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

19 12 09 - Minerały (np. piasek, kamienie).

19 12 12 - Inne odpady (...) z mechanicznej obróbki odpadów (...).

 

Wszystkie odpady przyjmujemy zgodnie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi.

Nasz wpis do BDO znajdziecie pod numerem rejestrowym 000046296.

 

Jeśli chcesz zaproponować nam inne odpady do zagospodarowania - odzysku lub unieszkodliwienia - skontaktuj się z nami: biuro@eigp.com.pl